Xem vận hạn

Trong đời người ai cũng sẽ trải qua những tháng ngày êm đẹp, may mắn trong sự nghiệp, công danh hay duyên phận, thế nhưng điều bất trắc trong cuộc sống cũng là điều khó ai tránh khỏi. Bởi lẽ, mỗi người đều có những số mệnh, biến cố khác nhau, đó là quy luật.

Người ta cho rằng, trong đời người cứ 12 năm sẽ có ba năm liên tiếp con người ta gặp hạn tam tai.Tam tức là số 3, thứ ba; “Tai” trong từ tai họa. Đây là vận hạn được tính theo nhóm tuổi Tam hợp. Nghĩa là, đối với những người cùng sinh năm con giáp tam hợp sẽ chịu chung cùng một hạn tam tai. Theo kinh nghiệm của dân gian, năm đầu Tam tai con người không nên bắt đầu làm những việc trọng đại, cơ sự của bản thân. Năm giữa thì không nên dừng lại các công việc đang tiến hành và không nên kết thúc việc quan trọng vào năm cuối Tam tai. Bởi vì, nếu làm vậy con người ắt sẽ gặp trở ngại.

Xem chi tiết năm hạn của bạn để đề phòng và tìm cách ứng phó từ trước.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Trong đời người ai cũng sẽ trải qua những tháng ngày êm đẹp, may mắn trong sự nghiệp, công danh hay duyên phận, thế nhưng điều bất trắc trong cuộc sống cũng là điều khó ai tránh khỏi. Bởi lẽ, mỗi người đều có những số mệnh, biến cố khác nhau, đó là quy luật.

Người ta cho rằng, trong đời người cứ 12 năm sẽ có ba năm liên tiếp con người ta gặp hạn tam tai.Tam tức là số 3, thứ ba; “Tai” trong từ tai họa. Đây là vận hạn được tính theo nhóm tuổi Tam hợp. Nghĩa là, đối với những người cùng sinh năm con giáp tam hợp sẽ chịu chung cùng một hạn tam tai. Theo kinh nghiệm của dân gian, năm đầu Tam tai con người không nên bắt đầu làm những việc trọng đại, cơ sự của bản thân. Năm giữa thì không nên dừng lại các công việc đang tiến hành và không nên kết thúc việc quan trọng vào năm cuối Tam tai. Bởi vì, nếu làm vậy con người ắt sẽ gặp trở ngại.

Xem chi tiết năm hạn của bạn để đề phòng và tìm cách ứng phó từ trước.