Xem tuổi vợ chồng

Từ xưa đến nay, hôn nhân luôn là việc trọng đại của đời người. Do đó, việc xem tuổi vợ chồng có hợp hay là xung khắc với nhau cũng trở thành một tục lệ được lưu truyền trong nhân gian từ đời này đến đời khác và vẫn còn lưu giữ cho tới tận ngày nay.

Theo triết học phương Đông, con người khi vừa mới chào đời đã hấp thụ tinh khí của trời đất, thời điểm đó được biểu diễn bằng ngày, giờ, tháng năm sinh gọi là tứ trụ (4 yếu tố chính). Mỗi yếu tố này được biểu diễn bằng Thiên Can và Địa Chi, còn gọi là Bát Tự, bản thể mỗi người chính là sự giao chuyển hài hòa giữa âm và dương tạo nên điểm khác biệt của từng mệnh. Sau khi kết hôn âm dương, ngũ hành tương tác, có thể là tương hợp hoặc cũng có thể là tương khắc. Do vậy cần xem tuổi vợ chồng để hóa giải nếu đó là vận xấu, nhận biết và đón nhận vận tốt, có như vậy thì cuộc sống vợ chồng mới được hòa thuận, hưởng trọn hạnh phúc.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Từ xưa đến nay, hôn nhân luôn là việc trọng đại của đời người. Do đó, việc xem tuổi vợ chồng có hợp hay là xung khắc với nhau cũng trở thành một tục lệ được lưu truyền trong nhân gian từ đời này đến đời khác và vẫn còn lưu giữ cho tới tận ngày nay.

Theo triết học phương Đông, con người khi vừa mới chào đời đã hấp thụ tinh khí của trời đất, thời điểm đó được biểu diễn bằng ngày, giờ, tháng năm sinh gọi là tứ trụ (4 yếu tố chính). Mỗi yếu tố này được biểu diễn bằng Thiên Can và Địa Chi, còn gọi là Bát Tự, bản thể mỗi người chính là sự giao chuyển hài hòa giữa âm và dương tạo nên điểm khác biệt của từng mệnh. Sau khi kết hôn âm dương, ngũ hành tương tác, có thể là tương hợp hoặc cũng có thể là tương khắc. Do vậy cần xem tuổi vợ chồng để hóa giải nếu đó là vận xấu, nhận biết và đón nhận vận tốt, có như vậy thì cuộc sống vợ chồng mới được hòa thuận, hưởng trọn hạnh phúc.