Xem tuổi làm nhà

Theo quan niệm từ xưa đến nay của người Việt, làm nhà là một trong những việc đại sự của đời người do đó cần phải hết sức kỹ lưỡng khi tiến hành: Từ việc xem tuổi làm nhà, chọn ngày giờ khởi công cho đến chọn hướng nhà. Khi xây dựng cần xem tuổi chủ nhà (người đàn ông trụ cột trong gia đình) có phù hợp với năm làm nhà hay không, tuyệt đối tránh làm nhà vào các năm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, ngoài ra cũng nên tránh các tuổi "một, ba, sáu, tám" bởi dân gian thường có câu rằng: “Một ba sáu tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng” .

Theo quan niệm nhân sinh, tuổi làm nhà đẹp nhất là từ 34 đến 44 tuổi, đây là giai đoạn sung sức của đời người cả về thể chất lẫn tinh thân. Cũng theo quan niệm đó nếu chọn được năm làm nhà hợp tuổi thì gia chủ sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, may mắn, vạn sự thuận buồm xuôi gió, tài vận lưu thông, phúc vận đầy nhà.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Theo quan niệm từ xưa đến nay của người Việt, làm nhà là một trong những việc đại sự của đời người do đó cần phải hết sức kỹ lưỡng khi tiến hành: Từ việc xem tuổi làm nhà, chọn ngày giờ khởi công cho đến chọn hướng nhà. Khi xây dựng cần xem tuổi chủ nhà (người đàn ông trụ cột trong gia đình) có phù hợp với năm làm nhà hay không, tuyệt đối tránh làm nhà vào các năm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, ngoài ra cũng nên tránh các tuổi "một, ba, sáu, tám" bởi dân gian thường có câu rằng: “Một ba sáu tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng” .

Theo quan niệm nhân sinh, tuổi làm nhà đẹp nhất là từ 34 đến 44 tuổi, đây là giai đoạn sung sức của đời người cả về thể chất lẫn tinh thân. Cũng theo quan niệm đó nếu chọn được năm làm nhà hợp tuổi thì gia chủ sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, may mắn, vạn sự thuận buồm xuôi gió, tài vận lưu thông, phúc vận đầy nhà.