Chọn tuổi kết hôn

Đời người ai cũng mong muốn tìm cho mình một ý chung nhân phù hợp, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng, bất luận như thế nào thì việc hợp khắc trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Người ta tin rằng, vợ chồng có hợp tuổi, hợp mệnh thì công chuyện làm ăn mới phát đạt, gặp nhiều may mắn, công thành danh toại, phúc lộc, con cháy đầy nhà. Còn nếu tuổi kết hôn không hợp, mệnh khí khắc nhau thì sẽ không tốt lành.

Dưới đây là bảng so sánh sự xung hợp giữa các tuổi thông qua các tiêu chí: Mệnh, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) và Niên mệnh năm sinh. Để chọn tuổi kết hôn hợp phù hợp nhất, các bạn vui lòng nhập năm sinh của mình vào ô phía dưới để xem chi tiết.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Đời người ai cũng mong muốn tìm cho mình một ý chung nhân phù hợp, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng, bất luận như thế nào thì việc hợp khắc trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Người ta tin rằng, vợ chồng có hợp tuổi, hợp mệnh thì công chuyện làm ăn mới phát đạt, gặp nhiều may mắn, công thành danh toại, phúc lộc, con cháy đầy nhà. Còn nếu tuổi kết hôn không hợp, mệnh khí khắc nhau thì sẽ không tốt lành.

Dưới đây là bảng so sánh sự xung hợp giữa các tuổi thông qua các tiêu chí: Mệnh, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) và Niên mệnh năm sinh. Để chọn tuổi kết hôn hợp phù hợp nhất, các bạn vui lòng nhập năm sinh của mình vào ô phía dưới để xem chi tiết.