sao han 2018

Xem sao hạn năm 2018

Theo các nhà nghiên cứu về tử vi mỗi tuổi trong mỗi một năm sẽ được một trong chín vì sao chiếu mệnh đó là: Vân Hớn, Mộc Đức, Kế Đô, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Thổ Tú, La Hầu và gặp phải một trong tám hạn đó là: Tam Kheo, Huỳnh Tuyền, Ngũ Mộ, Toán Tận, Thiên Bình, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương.

Dân gian thường truyền nhau câu nói: “nam La Hầu, nữ Kế Đô” với ý nghĩa người đàn ông khi gặp sao La Hầu và người phụ nữ khi gặp sao Kế Đô thì không tốt, cần dâng sao giải hạn để tránh chuyện xui xẻo xảy ra. Tùy vào từng tuổi mà mỗi người sẽ có một sao chiếu mạng riêng trong năm đó. Nếu bạn muốn xem sao hạn của mình trong năm Mậu Tuất 2018, xin vui lòng tra cứu thông tin theo tuổi của mình để nhận được kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

sao han 2018

Xem sao hạn năm 2018

Theo các nhà nghiên cứu về tử vi mỗi tuổi trong mỗi một năm sẽ được một trong chín vì sao chiếu mệnh đó là: Vân Hớn, Mộc Đức, Kế Đô, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Thổ Tú, La Hầu và gặp phải một trong tám hạn đó là: Tam Kheo, Huỳnh Tuyền, Ngũ Mộ, Toán Tận, Thiên Bình, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương.

Dân gian thường truyền nhau câu nói: “nam La Hầu, nữ Kế Đô” với ý nghĩa người đàn ông khi gặp sao La Hầu và người phụ nữ khi gặp sao Kế Đô thì không tốt, cần dâng sao giải hạn để tránh chuyện xui xẻo xảy ra. Tùy vào từng tuổi mà mỗi người sẽ có một sao chiếu mạng riêng trong năm đó. Nếu bạn muốn xem sao hạn của mình trong năm Mậu Tuất 2018, xin vui lòng tra cứu thông tin theo tuổi của mình để nhận được kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.