Xem ngày làm nhà

Từ thời xa xưa, người Việt đã luôn tâm niệm rằng: ”Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”- ý chỉ trong cuộc sống hàng ngày cũng như khi tiến hành các việc lớn trong đời thì yếu tố tâm linh luôn giữ một vai trò quan trọng nhất định. Và xây dựng nhà cửa là một trong những việc đó, trước khi tiến hành làm nhà người Việt thường xem tuổi, xem hướng làm nhà, xem ngày làm nhà, cúng động thổ... Người ta cho rằng, xem ngày làm nhà, chọn ngày tốt để động thổ khởi công sẽ giúp việc được thuận lợi, suôn sẻ cũng như đem lại cho gia chủ nhiều may mắn, tài vận lưu thông, công danh thăng tiến.

Theo khoa học Phong thủy, khi chọn ngày làm nhà thì nên tránh các ngày Nguyệt Kỵ, tức ngày mùng 5, 14 và 23 trong tháng vì tổng các số của các ngày này đều bằng 5 - đây là con số tượng trưng cho Sao Ngũ Hoàng Hành Thổ, tức sao xấu, cấm kỵ cho mọi việc. Nên tránh các ngày Tam Nương: Thượng tuần (ngày 3, 7), Trung tuần ( ngày 13,18) và Hạ tuần (ngày 22, 27 hàng tháng). Những ngày có hàng Can sinh hàng Chi, tức Đại Cát hay ngày có hàng Chi sinh hàng Can (Tiểu Cát) rất thích hợp để tiến hành công việc như Bính Tuất, Ất Tỵ, Tân Hợi, Nhâm Tý,…

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Từ thời xa xưa, người Việt đã luôn tâm niệm rằng: ”Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”- ý chỉ trong cuộc sống hàng ngày cũng như khi tiến hành các việc lớn trong đời thì yếu tố tâm linh luôn giữ một vai trò quan trọng nhất định. Và xây dựng nhà cửa là một trong những việc đó, trước khi tiến hành làm nhà người Việt thường xem tuổi, xem hướng làm nhà, xem ngày làm nhà, cúng động thổ... Người ta cho rằng, xem ngày làm nhà, chọn ngày tốt để động thổ khởi công sẽ giúp việc được thuận lợi, suôn sẻ cũng như đem lại cho gia chủ nhiều may mắn, tài vận lưu thông, công danh thăng tiến.

Theo khoa học Phong thủy, khi chọn ngày làm nhà thì nên tránh các ngày Nguyệt Kỵ, tức ngày mùng 5, 14 và 23 trong tháng vì tổng các số của các ngày này đều bằng 5 - đây là con số tượng trưng cho Sao Ngũ Hoàng Hành Thổ, tức sao xấu, cấm kỵ cho mọi việc. Nên tránh các ngày Tam Nương: Thượng tuần (ngày 3, 7), Trung tuần ( ngày 13,18) và Hạ tuần (ngày 22, 27 hàng tháng). Những ngày có hàng Can sinh hàng Chi, tức Đại Cát hay ngày có hàng Chi sinh hàng Can (Tiểu Cát) rất thích hợp để tiến hành công việc như Bính Tuất, Ất Tỵ, Tân Hợi, Nhâm Tý,…