Xem ngày hoàng đạo

Theo quan niệm dân gian xưa, tất cả các công việc như xuất hành, khởi công xây dựng cơ địa, làm nhà, chọn ngày kết hôn, khai trương công ty cho đến đưa ma hạ huyệt cũng đều nên định ngày hoàng đạo để tiến hành. Có như vậy thì công việc mới được thuận buồm xuôi gió, mang lại may mắn, tránh được điềm hung.

Dưới đây là danh sách các ngày hoàng đạo theo tháng trong năm.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Theo quan niệm dân gian xưa, tất cả các công việc như xuất hành, khởi công xây dựng cơ địa, làm nhà, chọn ngày kết hôn, khai trương công ty cho đến đưa ma hạ huyệt cũng đều nên định ngày hoàng đạo để tiến hành. Có như vậy thì công việc mới được thuận buồm xuôi gió, mang lại may mắn, tránh được điềm hung.

Dưới đây là danh sách các ngày hoàng đạo theo tháng trong năm.