Dương trạch tam miếu

Theo thuật phong thủy Phương Đông, Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế, gồm 3 bộ phận chính là hướng nhà, phòng ngủ và nhà bếp. Ba bộ phận này kết hợp hài hòa với nhau tạo sẽ nên Cát Trạch (điềm lành, sự tốt), còn nếu chúng không được bài trí hợp lý sẽ trở thành Hung Trạch (điềm xấu, không may). 

Cùng tuvi12congiap.net xem hướng nhà hợp phong thủy và bản mệnh gia chủ, bố trí phòng ngủ và phòng bếp hài hòa, hóa giải điềm dữ, giúp cho gia đình gặp nhiều may mắn, sự nghiệp làm ăn tiến tới, phát đạt.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Theo thuật phong thủy Phương Đông, Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế, gồm 3 bộ phận chính là hướng nhà, phòng ngủ và nhà bếp. Ba bộ phận này kết hợp hài hòa với nhau tạo sẽ nên Cát Trạch (điềm lành, sự tốt), còn nếu chúng không được bài trí hợp lý sẽ trở thành Hung Trạch (điềm xấu, không may). 

Cùng tuvi12congiap.net xem hướng nhà hợp phong thủy và bản mệnh gia chủ, bố trí phòng ngủ và phòng bếp hài hòa, hóa giải điềm dữ, giúp cho gia đình gặp nhiều may mắn, sự nghiệp làm ăn tiến tới, phát đạt.