Bói tên

Xem bói tên theo Thần số học là phương pháp giải đoán họ tên dựa trên cơ sở của Hệ thống số Pythagore của nhà Toán học nổi tiếng Hy Lạp - Pythagoras. Theo ông, sức mạnh của các con số chính là nền tảng của vũ trụ cũng như đại diện cho số phận của con người. Căn cứ vào nguyên lý Thần số học, vạn vật dù hữu hình hay vô hình, vật chất hay ý thức của con người trong thế giới xung quanh đều được chuyển hóa và quy đổi thành số. Từ con số tính được ta có thể phán đoán tính cách, đường tình duyên, công việc phù hợp cũng như con đường thăng quan tiến chức của mỗi người.

Sau khi quy đổi tên thành số, mỗi một con số sẽ thể hiện cho một mệnh thế khác nhau, có tất cả 9 con số đại diện cho 9 kiểu người trong xã hội được chia thành 2 nhóm chẵn và lẻ. Trong đó, dãy các số lẻ biểu trưng cho cảm xúc, tinh thần. Còn dãy các số chẵn là biểu tượng cho sự uy quyền, quyền lực. Do đó, các con số đại diện sẽ biểu thị cho toàn bộ tổng thể của con người.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Xem bói tên theo Thần số học là phương pháp giải đoán họ tên dựa trên cơ sở của Hệ thống số Pythagore của nhà Toán học nổi tiếng Hy Lạp - Pythagoras. Theo ông, sức mạnh của các con số chính là nền tảng của vũ trụ cũng như đại diện cho số phận của con người. Căn cứ vào nguyên lý Thần số học, vạn vật dù hữu hình hay vô hình, vật chất hay ý thức của con người trong thế giới xung quanh đều được chuyển hóa và quy đổi thành số. Từ con số tính được ta có thể phán đoán tính cách, đường tình duyên, công việc phù hợp cũng như con đường thăng quan tiến chức của mỗi người.

Sau khi quy đổi tên thành số, mỗi một con số sẽ thể hiện cho một mệnh thế khác nhau, có tất cả 9 con số đại diện cho 9 kiểu người trong xã hội được chia thành 2 nhóm chẵn và lẻ. Trong đó, dãy các số lẻ biểu trưng cho cảm xúc, tinh thần. Còn dãy các số chẵn là biểu tượng cho sự uy quyền, quyền lực. Do đó, các con số đại diện sẽ biểu thị cho toàn bộ tổng thể của con người.