Văn khấn

Theo truyền thống ông cha ta để lại, trong một năm sẽ có các ngày đặc biệt mà chúng ta cần phải soạn lễ, thắp hương, cầu khấn để trọn đạo với Trời Đất như các ngày lễ tết, giao thừa, hiếu hỉ, ngày giỗ... Truyền thống ấy vẫn được lưu giữ và bảo tồn cho đến ngày nay và là nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt.

Trong các ngày lễ ngày đặc biệt đó, văn khấn là lời bày tỏ lòng thành tâm hướng về thần linh, Tổ tiên; thể hiện lòng biết ơn, đạo làm con cháu, cũng là để cầu bình an, may mắn cho gia đình. Các từ ngữ được sử dụng trong văn khấn cần thành tâm, dễ hiểu và thể hiện triết lý đạo đức cao đẹp của đời người, chứ văn phong không cần hoa mỹ cầu kỳ.

Dưới đây là một số bài văn khấn về lễ tết, hiếu hỉ, văn khấn thần linh, trong xây dựng và các ngày lễ khác xin gửi đến bạn đọc.

Văn khấn khác

Văn khấn thần linh

Văn khấn trong xây dựng

Văn khấn hiếu hỉ

Văn khấn lễ tết

Quảng cáo center bottom - Chức năng Facebook

Theo truyền thống ông cha ta để lại, trong một năm sẽ có các ngày đặc biệt mà chúng ta cần phải soạn lễ, thắp hương, cầu khấn để trọn đạo với Trời Đất như các ngày lễ tết, giao thừa, hiếu hỉ, ngày giỗ... Truyền thống ấy vẫn được lưu giữ và bảo tồn cho đến ngày nay và là nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt.

Trong các ngày lễ ngày đặc biệt đó, văn khấn là lời bày tỏ lòng thành tâm hướng về thần linh, Tổ tiên; thể hiện lòng biết ơn, đạo làm con cháu, cũng là để cầu bình an, may mắn cho gia đình. Các từ ngữ được sử dụng trong văn khấn cần thành tâm, dễ hiểu và thể hiện triết lý đạo đức cao đẹp của đời người, chứ văn phong không cần hoa mỹ cầu kỳ.

Dưới đây là một số bài văn khấn về lễ tết, hiếu hỉ, văn khấn thần linh, trong xây dựng và các ngày lễ khác xin gửi đến bạn đọc.