Tử vi 12 con giáp

Theo khoa tử vi của người Việt thì 12 con giáp được bắt đầu từ Tý (con Chuột), rồi tiếp đến là Sửu (con Trâu) và lần lượt sau đó là Dần (con Hổ), Mão (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và cuối cùng là Hợi (Heo). Đây cũng chính là nền móng cơ bản xây dựng nên Chiêm tinh học phương Đông.

Người xưa dựa trên các đặc tính nổi bật trong mỗi một con vật để đưa ra những phán đoán về tính cách, tài vận, sự nghiệp cũng như đường tình duyên của mỗi người. Nhờ đó chúng ta hiểu hơn về bản mệnh, đưa ra những đường hướng đúng đắn giúp công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ.

Mỗi con giáp mang trong mình một đặc tính riêng biệt thể hiện cho nhiều tính cách khác nhau. Click vào biểu tượng con giáp của bạn phía dưới đây để xem lá số tử vi của bạn.

Tuổi tý

Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý

Tuổi Sửu

Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu

Tuổi Dần

Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

Tuổi Mão

Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão

Tuổi Thìn

Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn

Tuổi Tỵ

Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ

Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

Tuổi Mùi

Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Tuổi Thân

Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân

Tuổi Dậu

Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu

Tuổi Tuất

Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất

Tuổi Hợi

Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi

Theo khoa tử vi của người Việt thì 12 con giáp được bắt đầu từ Tý (con Chuột), rồi tiếp đến là Sửu (con Trâu) và lần lượt sau đó là Dần (con Hổ), Mão (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và cuối cùng là Hợi (Heo). Đây cũng chính là nền móng cơ bản xây dựng nên Chiêm tinh học phương Đông.

Người xưa dựa trên các đặc tính nổi bật trong mỗi một con vật để đưa ra những phán đoán về tính cách, tài vận, sự nghiệp cũng như đường tình duyên của mỗi người. Nhờ đó chúng ta hiểu hơn về bản mệnh, đưa ra những đường hướng đúng đắn giúp công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ.

Mỗi con giáp mang trong mình một đặc tính riêng biệt thể hiện cho nhiều tính cách khác nhau. Click vào biểu tượng con giáp của bạn phía dưới đây để xem lá số tử vi của bạn.