Tử vi trọn đời

Tử vi 12 con giáp chứa đựng bí ẩn về vận mệnh của con người được tính theo từng ngày, từng tháng, từng năm, và theo từng giai đoạn trong cuộc đời mỗi người. Mỗi một con giáp là biểu tượng, là hiện thân cho số mệnh người thuộc con giáp này. Những người thuộc cùng một con giáp sẽ có nét tương đồng nhau, thế nhưng giữa nam và nữ thì lại có sự khác biệt.

Tử vi trọn đời 12 con giáp sẽ cho biết về tính cách, công danh, duyên phận và những may mắn hay hạn định mà con người ta sẽ gặp phải. Dựa vào đó mà nắm bắt được vận mệnh của bản thân cũng như nhìn nhận được những diễn biến sắp xảy ra qua từng giai đoạn trong cuộc đời, tiên liệu được vận hạn và điều không may xảy ra để có sự đề phòng, có kế hoạch ứng biến khi cần thiết.

Bạn thuộc con giáp nào? Vận mệnh của bạn tốt hay xấu? Hay xem chi tiết về lá số tử vi trọn đời của bạn ở phía bên dưới nhé!

Chi

Năm sinh

Nam mạng

Nữ mạng

Âm lịchDương lịch

tu vi tron doi

Bính Tý1936, 1996Bính Tý - Nam mạngBính Tý - Nữ mạng
Mậu Tý1948, 2008Mậu Tý - Nam mạngMậu Tý - Nữ mạng
Canh Tý1960, 2020Canh Tý - Nam mạngCanh Tý - Nữ mạng
Nhâm Tý1972Nhâm Tý - Nam mạngNhâm Tý - Nữ mạng
Giáp Tý1984Giáp Tý - Nam mạngGiáp Tý - Nữ mạng

tu vi tron doi
Sửu

Đinh sửu1937, 1997Đinh sửu - Nam mạngĐinh sửu - Nữ mạng
Kỷ Sửu1949, 2009Kỷ Sửu - Nam mạngKỷ Sửu - Nữ mạng
Tân Sửu1961Tân Sửu- Nam mạngTân Sửu - Nữ mạng
Quý Sửu1973Quý Sửu - Nam mạngQuý Sửu - Nữ mạng
Ất Sửu1985Ất Sửu - Nam mạngẤt Sửu - Nữ mạng

tu vi tron doi
Dần

Mậu Dần1938, 1998Mậu dần - Nam mạngMậu dần - Nữ mạng
Canh Dần1950, 2010Canh Dần - Nam mạngCanh Dần - Nữ mạng
Nhâm Dần1962Nhâm Dần - Nam mạngNhâm Dần - Nữ mạng
Giáp Dần1974Giáp Dần - Nam mạngGiáp Dần - Nữ mạng
Bính Dần1986Bính Dần - Nam mạngBính Dần - Nữ mạng

tu vi tron doi
Mão

Kỷ Mão1939, 1999Kỷ Mão - Nam mạngKỷ Mão - Nữ mạng
Tân Mão1951, 2011Tân Mão - Nam mạngTân Mão - Nữ mạng
Quý Mão1963Quý Mão - Nam mạngQuý Mão - Nữ mạng
Ất Mão1975Ất Mão - Nam mạngẤt Mão - Nữ mạng
Đinh Mão1987Đinh Mão - Nam mạngĐinh Mão - Nữ mạng

tu vi tron doi
Thìn

Canh Thìn1940, 2000Canh Thìn - Nam mạngCanh Thìn - Nữ mạng
Nhâm Thìn1952, 2012Nhâm Thìn - Nam mạngNhâm Thìn - Nữ mạng
Giáp Thìn1964Giáp Thìn - Nam mạngGiáp Thìn - Nữ mạng
Bính Thìn1976Bính Thìn - Nam mạngBính Thìn - Nữ mạng
Mậu Thìn1988Mậu Thìn - Nam mạngMậu Thìn - Nữ mạng

tu vi tron doi
Tỵ

Tân Tỵ1941, 2001Tân Tỵ - Nam mạngTân Tỵ - Nữ mạng
Quý Tỵ1953, 2013Quý Tỵ - Nam mạngQuý Tỵ - Nữ mạng
Ất Tỵ1965, 1995Ất Tỵ - Nam mạngẤt Tỵ - Nữ mạng
Đinh Tỵ1977Đinh Tỵ - Nam mạngĐinh Tỵ - Nữ mạng
Kỷ Tỵ1989Kỷ Tỵ - Nam mạngKỷ Tỵ - Nữ mạng

tu vi tron doi
Ngọ

Canh Ngọ1930, 1990Canh Ngọ - Nam mạngCanh Ngọ - Nữ mạng
Nhâm Ngọ1942, 2002Nhâm Ngọ - Nam mạngNhâm Ngọ - Nữ mạng
Giáp Ngọ1954, 2014Giáp Ngọ - Nam mạngGiáp Ngọ - Nữ mạng
Bính Ngọ1966Bính Ngọ - Nam mạngBính Ngọ - Nữ mạng
Mậu Ngọ1978Mậu Ngọ - Nam mạngMậu Ngọ - Nữ mạng

tu vi tron doi
Mùi

Tân Mùi1931, 1991Tân Mùi - Nam mạngTân Mùi - Nữ mạng
Quý Mùi1943, 2003Quý Mùi - Nam mạngQuý Mùi - Nữ mạng
Ất Mùi1955, 2015Ất Mùi - Nam mạngẤt Mùi - Nữ mạng
Đinh Mùi1967Đinh Mùi - Nam mạngĐinh Mùi - Nữ mạng
Kỷ Mùi1979Kỷ Mùi - Nam mạngKỷ Mùi - Nữ mạng

tu vi tron doi
Thân

Nhâm Thân1932, 1992Nhâm Thân - Nam mạngNhâm Thân - Nữ mạng
Giáp Thân1944, 2004Giáp Thân - Nam mạngGiáp Thân - Nữ mạng
Bính Thân1956, 2016Bính Thân - Nam mạngBính Thân - Nữ mạng
Mậu Thân1968Mậu Thân - Nam mạngMậu Thân - Nữ mạng
Canh Thân1980Canh Thân - Nam mạngCanh Thân - Nữ mạng

tu vi tron doi
Dậu

Quý Dậu1933, 1993Quý Dậu - Nam mạngQuý Dậu - Nữ mạng
Ất Dậu1945, 2005Ất Dậu - Nam mạngẤt Dậu - Nữ mạng
Đinh Dậu1957, 2017Đinh Dậu - Nam mạngĐinh Dậu - Nữ mạng
Kỷ Dậu1969Kỷ Dậu - Nam mạngKỷ Dậu - Nữ mạng
Tân Dậu1981Tân Dậu - Nam mạngTân Dậu - Nữ mạng

tu vi tron doi
Tuất

Giáp Tuất1934, 1994Giáp Tuất - Nam mạngGiáp Tuất - Nữ mạng
Bính Tuất1946, 2006Bính Tuất - Nam mạngBính Tuất - Nữ mạng
Mậu Tuất1958, 2018Mậu Tuất - Nam mạngMậu Tuất - Nữ mạng
Canh Tuất1970Canh Tuất - Nam mạngCanh Tuất - Nữ mạng
Nhâm Tuất1982Nhâm Tuất - Nam mạngNhâm Tuất - Nữ mạng

tu vi tron doi
Hợi

Ất Hợi1935, 1995Ất Hợi - Nam mạngẤt Hợi - Nữ mạng
Đinh Hợi1947, 2007Đinh Hợi - Nam mạngĐinh Hợi - Nữ mạng
Kỷ Hợi1959, 2019Kỷ Hợi - Nam mạngKỷ Hợi - Nữ mạng
Tân Hợi1971Tân Hợi - Nam mạngTân Hợi - Nữ mạng
Quý Hợi1983Quý Hợi - Nam mạngQuý Hợi - Nữ mạng

Tử vi 12 con giáp chứa đựng bí ẩn về vận mệnh của con người được tính theo từng ngày, từng tháng, từng năm, và theo từng giai đoạn trong cuộc đời mỗi người. Mỗi một con giáp là biểu tượng, là hiện thân cho số mệnh người thuộc con giáp này. Những người thuộc cùng một con giáp sẽ có nét tương đồng nhau, thế nhưng giữa nam và nữ thì lại có sự khác biệt.

Tử vi trọn đời 12 con giáp sẽ cho biết về tính cách, công danh, duyên phận và những may mắn hay hạn định mà con người ta sẽ gặp phải. Dựa vào đó mà nắm bắt được vận mệnh của bản thân cũng như nhìn nhận được những diễn biến sắp xảy ra qua từng giai đoạn trong cuộc đời, tiên liệu được vận hạn và điều không may xảy ra để có sự đề phòng, có kế hoạch ứng biến khi cần thiết.

Bạn thuộc con giáp nào? Vận mệnh của bạn tốt hay xấu? Hay xem chi tiết về lá số tử vi trọn đời của bạn ở phía bên dưới nhé!