Tử vi thập lục hoa giáp

Tử vi thập lục hoa giáp là sự kết hợp giữa 10 Thiên Can và 12 Địa Chi tạo ra 6 chu kỳ hàng Can kết hợp với 5 chu kỳ hàng Chi tạo thành hệ vòng quay 60 năm. Bất kể năm, tháng, ngày hay giờ cũng đều mang 2 chữ Can và Chi. Với 10 CAN: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và 12 CHI: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi khi kết hợp với nhau có khởi đầu là Giáp Tý, rồi đến Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão,… và cuối cùng là Quý Hợi. Cứ như vậy sẽ kết thúc một vòng Hoa Giáp. Cách tính năm, tháng, ngày, giờ theo các hệ số đó người ta gọi là lịch can chi.

Cứ sau 10 năm trở đi thì chữ Giáp sẽ được lặp lại đầu tiên ứng với 6 Chi tạo thành: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần. Từ giáp Tý đến Quý hợi sẽ hết một vòng 60 năm, kể từ năm thứ 61 trở đi thì sẽ lặp lại như cũ. Xem tử vi Thập lục hoa giáp sẽ giúp ta khám phá bản mệnh và những nét đặc trưng trong tính cách.

Xem Tử vi Thập lục hoa giáp để được giải đáp vận mệnh của bạn!

viết rồi nhưng cần viết lại vì đọc không hiểu gì

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Tử vi thập lục hoa giáp là sự kết hợp giữa 10 Thiên Can và 12 Địa Chi tạo ra 6 chu kỳ hàng Can kết hợp với 5 chu kỳ hàng Chi tạo thành hệ vòng quay 60 năm. Bất kể năm, tháng, ngày hay giờ cũng đều mang 2 chữ Can và Chi. Với 10 CAN: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và 12 CHI: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi khi kết hợp với nhau có khởi đầu là Giáp Tý, rồi đến Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão,… và cuối cùng là Quý Hợi. Cứ như vậy sẽ kết thúc một vòng Hoa Giáp. Cách tính năm, tháng, ngày, giờ theo các hệ số đó người ta gọi là lịch can chi.

Cứ sau 10 năm trở đi thì chữ Giáp sẽ được lặp lại đầu tiên ứng với 6 Chi tạo thành: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần. Từ giáp Tý đến Quý hợi sẽ hết một vòng 60 năm, kể từ năm thứ 61 trở đi thì sẽ lặp lại như cũ. Xem tử vi Thập lục hoa giáp sẽ giúp ta khám phá bản mệnh và những nét đặc trưng trong tính cách.

Xem Tử vi Thập lục hoa giáp để được giải đáp vận mệnh của bạn!

viết rồi nhưng cần viết lại vì đọc không hiểu gì