Sao chiếu mệnh

Người xưa căn cứ vào học thuyết Ngũ hành xung khắc và sự vận chuyển ngũ hành mỗi năm để từ đó tính ra các sao chiếu mệnh cho từng tuổi trong năm đó. Đi kèm với nó là sao hạn ứng với niên hạn trong vòng một năm. Tùy theo những sao hạn của nam hay là nữ sẽ có những ảnh hưởng tốt xấu khác nhau. Chẳng hạn như hai sao đặc biệt rất xấu cho cả nam và nữ: ” Nam La Hầu, Nữ Kế Đô”- đây là hai chòm sao được người đời gọi là Hung Tinh, cực kì xấu và nên tránh. Còn sao Mộc Đức ( còn được gọi là Kiết Tinh hay Cát Tinh ) thì được quan niệm là tốt cho cả nam lẫn nữ, những được chòm sao này chiếu thì trong năm đó sẽ có số mệnh tốt, thuận lợi trong mọi đường đi nước bước.

Theo như dân gian truyền tụng, mỗi người trong mỗi năm sẽ có một sao chiếu mệnh. Trong cùng một năm thì sao chiếu mệnh của nam khác với của nữ. Người ta quy ra có 9 chòm sao chiếu mệnh là La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô, Mộc Đức, Vân Hớn. Mỗi một sao sẽ thể hiện cho vận số của tuổi đó trong năm.

Năm nay bạn được sao nào chiếu mệnh ? Ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao ? Click để biết chi tiết.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Người xưa căn cứ vào học thuyết Ngũ hành xung khắc và sự vận chuyển ngũ hành mỗi năm để từ đó tính ra các sao chiếu mệnh cho từng tuổi trong năm đó. Đi kèm với nó là sao hạn ứng với niên hạn trong vòng một năm. Tùy theo những sao hạn của nam hay là nữ sẽ có những ảnh hưởng tốt xấu khác nhau. Chẳng hạn như hai sao đặc biệt rất xấu cho cả nam và nữ: ” Nam La Hầu, Nữ Kế Đô”- đây là hai chòm sao được người đời gọi là Hung Tinh, cực kì xấu và nên tránh. Còn sao Mộc Đức ( còn được gọi là Kiết Tinh hay Cát Tinh ) thì được quan niệm là tốt cho cả nam lẫn nữ, những được chòm sao này chiếu thì trong năm đó sẽ có số mệnh tốt, thuận lợi trong mọi đường đi nước bước.

Theo như dân gian truyền tụng, mỗi người trong mỗi năm sẽ có một sao chiếu mệnh. Trong cùng một năm thì sao chiếu mệnh của nam khác với của nữ. Người ta quy ra có 9 chòm sao chiếu mệnh là La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô, Mộc Đức, Vân Hớn. Mỗi một sao sẽ thể hiện cho vận số của tuổi đó trong năm.

Năm nay bạn được sao nào chiếu mệnh ? Ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao ? Click để biết chi tiết.