Lá số quỷ cốc

Lá số quỷ cốc là những lá số tử vi luận giải vận mệnh của đời người nằm trong Quỷ cốc toán mệnh; Đây là quyển sách mệnh lý được khắc bằng gỗ dùng để biên chép thuật Lưỡng Đầu Kiềm Toán của Quỷ Cốc Tử – nhân vật Trung Hoa cổ đại, người được coi là ông tổ của thuật tướng số, bói toán. Nhìn vào từng lá số quỷ cốc sẽ luận đoán được âm dương tiền định của đời người về hôn nhân, con cái, anh em, sự nghiệp và hậu vận.

Phương pháp này được các nhà xem Tử Vi, Tứ Trụ sử dụng làm phần bổ trợ, tăng giảm độ số khi luận đoán về các bản mệnh khác nhau. Bạn muốn biết lá số tử vi của mình có được thuận lợi, suôn sẻ hay có những biến cố, bất trắc xảy ra?

Xem lá số tử vi của mình để được giải đáp.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Lá số quỷ cốc là những lá số tử vi luận giải vận mệnh của đời người nằm trong Quỷ cốc toán mệnh; Đây là quyển sách mệnh lý được khắc bằng gỗ dùng để biên chép thuật Lưỡng Đầu Kiềm Toán của Quỷ Cốc Tử – nhân vật Trung Hoa cổ đại, người được coi là ông tổ của thuật tướng số, bói toán. Nhìn vào từng lá số quỷ cốc sẽ luận đoán được âm dương tiền định của đời người về hôn nhân, con cái, anh em, sự nghiệp và hậu vận.

Phương pháp này được các nhà xem Tử Vi, Tứ Trụ sử dụng làm phần bổ trợ, tăng giảm độ số khi luận đoán về các bản mệnh khác nhau. Bạn muốn biết lá số tử vi của mình có được thuận lợi, suôn sẻ hay có những biến cố, bất trắc xảy ra?

Xem lá số tử vi của mình để được giải đáp.