Giờ đẹp ngày Tết

THỨ BẢY 28-1-2017

Âm lịch: 01/01/2017 - Ngày Ất Mão, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu (Mồng 1 tết)


Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23h-1h)Mão (5h-7h)Mùi (13h-15h)
Dần (3h-5h)Ngọ (11h-13h)Dậu (17h-19h)

Giờ Hắc Đạo:

Sửu (1h-3h)Tỵ (9h-11h)Tuất (19h-21h)
Thìn (7h-9h)Thân (15h-17h)Hợi (21h-23h)

Hướng xuất hành: Đông Nam

Tuổi xung khắc: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Sao tốt - Sao xấu

Sao tốt: Thiên Quan - Thiên hỷ - Thiên Quý - Tam Hợp - Hoàng Ân

Sao xấu: Thụ tử - Nguyệt Yếm đại hoạ - Chu tước hắc đạo - Nguyệt Kiến chuyển sát - Thiên địa chuyển sát - Cô thần - Thiên địa chính chuyển - Tứ thời đại mộ - Âm thác

Việc nên - Không nên làm

Nên: Cầu tài - Cầu lộc

Không nên: Xây dựng, sửa nhà - Động thổ - Khai trương

CHỦ NHẬT 29-1-2017

Âm lịch: 02/01/2017 - Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu (Mồng 2 tết)


Giờ Hoàng Đạo:

Dần (3h-5h)Tỵ (9h-11h)Dậu (17h-19h)
Thìn (7h-9h)Thân (15h-17h)Hợi (21h-23h)

Giờ Hắc Đạo:

Tý (23h-1h)Mão (5h-7h)Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h)Ngọ (11h-13h)Tuất (19h-21h)

Hướng xuất hành: Đông

Tuổi xung khắc: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Nhâm Tý

Sao tốt - Sao xấu

Sao tốt: Thiên phú - Thiên tài - Lộc khố - Nguyệt Đức - Nguyệt Ân

Sao xấu: Thổ ôn - Thiên tặc - Quả tú - Phủ đầu dát - Cửu không - Tam tang

Việc nên - Không nên làm

Nên: Giao dịch, ký hợp đồng

Không nên: Hôn thú, giá thú - Tố tụng, giải oan - Động thổ - Khởi tạo

THỨ HAI 30-1-2017

Âm lịch: 03/01/2017 - Ngày Đinh Ty., tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu (Mồng 3 tết)


Giờ Hoàng Đạo:

Sửu (1h-3h)Ngọ (11h-13h)Tuất (19h-21h)
Thìn (7h-9h)Mùi (13h-15h)Hợi (21h-22h)

Giờ Hắc Đạo:

Tý (23h-1h)Mão (5h-7h)Thân (15h-17h)
Dần (3h-5h)Tỵ (9h-11h)Dậu (17h-19h)

Hướng xuất hành: Đông

Tuổi xung khắc:

Sao tốt - Sao xấu

Sao tốt: Hoạt điệu - Thanh Long - Kim đường - Thiên đức - Sinh khí - Địa tài - Ích Hậu - Mẫu Thương - Đại Hồng Sa

Sao xấu: Thiên Cương - Thiên Ngục,Thiên Hoả - Phi Ma sát - Băng tiêu ngoạ hãm - Nguyệt Hình - Ngũ hư - Tiểu Hồng Sa - Tiểu Hao - Hoang vu - Nguyệt Hoả - Thần cách - Sát chủ - Lỗ ban sát

Việc nên - Không nên làm

Nên: Động thổ - Khai trương

Không nên: Tố tụng, giải oan - Giao dịch, ký hợp đồng - An táng, mai táng - Khởi tạo

THỨ BA 31-1-2017

Âm lịch: 04/01/2017 - Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu (Mồng 4 tết)


Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23h-1h)Mão (5h-7h)Thân (15h-17h)
Sửu (1h-3h)Ngọ (11h-13h)Dậu (17h-19h)

Giờ Hắc Đạo:

Dần (3h-5h)Tỵ (9h-11h)Tuất (19h-21h)
Thìn (7h-9h)Mùi (13h-15h)Hợi (21h-23h)

Hướng xuất hành: Bắc

Tuổi xung khắc: Bính Tý, Giáp Tý

Sao tốt - Sao xấu

Sao tốt: Thiên Xá - Nguyệt Tài - Dân nhật, thời đức - Thiên Mã - Tam Hợp

Sao xấu: Đại Hao - Hoàng Sa - Ngũ Quỹ - Bạch hổ - Tội chỉ

Việc nên - Không nên làm

Nên: Giao dịch, ký hợp đồng - Cầu tài, lộc - Khai trương

Không nên: An táng, mai táng

THỨ TƯ 1-2-2017

Âm lịch: 05/01/2017 - Ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu (Mồng 5 tết)


Giờ Hoàng Đạo:

Dần (3h-5h)Tỵ (9h-11h)Tuất (19h-21h)
Mão (5h-7h)Thân (15h-17h)Hợi (21h-23h)

Giờ Hắc Đạo:

Tý (23h-1h)Thìn (7h-9h)Mùi (13h-15h)
Sửu (1h-3h)Ngọ (11h-13h)Dậu (17h-19h)

Hướng xuất hành: Nam

Tuổi xung khắc: Đinh Sửu, Ất Sửu

Sao tốt - Sao xấu

Sao tốt: Thiên Phúc - Kính Tâm - Thiên thành - Ngọc đường

Sao xấu: Thiên ôn - Tứ thời đại mộ

Việc nên - Không nên làm

Nên: Cầu tài - Cầu lộc - Khai trương

Không nên: Xây dựng, sửa nhà