Giải mã điềm báo

Tất cả con người ta ngay từ khi sinh ra đã có những điềm báo trên cơ thể, đó có thể là nốt ruồi, đường chỉ tay hay tướng mạo, hình thần khí sắc. Đó đều là dự báo xuất phát từ bản thân mỗi người, là hiện tượng tự nhiên không chịu sự kiểm soát của ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, ngoài báo hiệu định hình kể trên thì rất nhiều sự vật, hiện tượng tự nhiên bên ngoài cũng ẩn chứa điềm lành dữ nào đó như các hiện tượng: Hắt hơi, ù tai, nháy mắt liên tiếp, chim heo kêu, chó sủa, lửa cười…

Đối với mỗi người thì các điềm báo này sẽ phát sinh trong một khoảng thời gian và không gian khác nhau. Tùy thuộc vào từng giờ trong ngày, mà người ta có những lý giải khác nhau về điềm báo đó.

Lựa chọn điềm báo và thời gian xảy ra điềm báo:

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Tất cả con người ta ngay từ khi sinh ra đã có những điềm báo trên cơ thể, đó có thể là nốt ruồi, đường chỉ tay hay tướng mạo, hình thần khí sắc. Đó đều là dự báo xuất phát từ bản thân mỗi người, là hiện tượng tự nhiên không chịu sự kiểm soát của ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, ngoài báo hiệu định hình kể trên thì rất nhiều sự vật, hiện tượng tự nhiên bên ngoài cũng ẩn chứa điềm lành dữ nào đó như các hiện tượng: Hắt hơi, ù tai, nháy mắt liên tiếp, chim heo kêu, chó sủa, lửa cười…

Đối với mỗi người thì các điềm báo này sẽ phát sinh trong một khoảng thời gian và không gian khác nhau. Tùy thuộc vào từng giờ trong ngày, mà người ta có những lý giải khác nhau về điềm báo đó.

Lựa chọn điềm báo và thời gian xảy ra điềm báo: