Chuyển đổi lịch âm dương

Như chúng ta đã biết, lịch âm dương là sự kết tinh của chiêm tinh học và thiên văn học, là thành quả trong công cuộc nghiên cứu và khám phá thế giới của loài người. Ngày tháng âm của lịch thì chỉ ra pha của Mặt Trăng (hay tuần trăng), còn ngày tháng dương của lịch chỉ ra vị trí của Trái Đất trong chuyển động của nó xung quanh Mặt Trời. Dựa vào lịch âm dương mà người ta có thể dự đoán trước hiện tượng tự nhiên như thời tiết khí hậu, thủy triều, thiên tai,.. để con người kịp thời phòng tránh, ứng biến trước nguy cơ thiệt hại xảy ra.

Hữu ích là vậy, nhưng để có thể chuyển đổi từ lịch âm sang lịch dương hoặc ngược lại đôi khi là điều không hề dễ dàng. Công cụ chuyển đổi lịch âm dương của tuvi12congiap.net sẽ giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi một ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngược lại.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Lịch âm

Ngày âm lịch

Lịch dương

Ngày dương lịch

Như chúng ta đã biết, lịch âm dương là sự kết tinh của chiêm tinh học và thiên văn học, là thành quả trong công cuộc nghiên cứu và khám phá thế giới của loài người. Ngày tháng âm của lịch thì chỉ ra pha của Mặt Trăng (hay tuần trăng), còn ngày tháng dương của lịch chỉ ra vị trí của Trái Đất trong chuyển động của nó xung quanh Mặt Trời. Dựa vào lịch âm dương mà người ta có thể dự đoán trước hiện tượng tự nhiên như thời tiết khí hậu, thủy triều, thiên tai,.. để con người kịp thời phòng tránh, ứng biến trước nguy cơ thiệt hại xảy ra.

Hữu ích là vậy, nhưng để có thể chuyển đổi từ lịch âm sang lịch dương hoặc ngược lại đôi khi là điều không hề dễ dàng. Công cụ chuyển đổi lịch âm dương của tuvi12congiap.net sẽ giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi một ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngược lại.