Chọn năm kết hôn

Theo quan niệm của người phương Đông, kết hôn là một trong những việc đại sự của đời người, người ta cho rằng phải chọn năm kết hôn hợp với tuổi của của cô dâu chú rể thì cuộc sống vợ chồng sau này sẽ hòa thuận, viên mãn, gia đình hạnh phúc, thăng quan tiến chức và gặp nhiều may mắn.

Mời bạn điền ngày/tháng/năm sinh của cô dâu/chú rể vào bên duới để chọn năm kết hôn thích hợp cho mình.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Theo quan niệm của người phương Đông, kết hôn là một trong những việc đại sự của đời người, người ta cho rằng phải chọn năm kết hôn hợp với tuổi của của cô dâu chú rể thì cuộc sống vợ chồng sau này sẽ hòa thuận, viên mãn, gia đình hạnh phúc, thăng quan tiến chức và gặp nhiều may mắn.

Mời bạn điền ngày/tháng/năm sinh của cô dâu/chú rể vào bên duới để chọn năm kết hôn thích hợp cho mình.