Cân xương tính số

Người ta cho rằng sinh vào ngày giờ nào sẽ quyết định đến vận mệnh của người đó. Sinh ra vào thời điểm giờ lành tháng tốt thì con người sẽ được an nhàn, sung sướng, gặp nhiều may mắn còn sinh ra vào thời khắc xấu thì đời người sẽ gặp nhiều hạn mệnh, trắc trở.

Cân xương tính số là phép xem vận mệnh được tính trên cơ sở quy đổi năm, tháng, ngày và giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Số lượng chỉ sau khi quy đổi ra được cộng gộp lại với nhau sẽ được số cuối cùng. Dựa trên con số cuối cùng này mà người ta sẽ đưa ra những phán đoán về tài vận của đời người. Mỗi một con số sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Và những người có cùng chung số lượng chỉ sẽ có số phận khá tương đồng.

Xem giải đoán chi tiết về tài vận của bạn qua phương pháp Cân Xương Tính Số.

Nhấn nút xem kết quả là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng

Người ta cho rằng sinh vào ngày giờ nào sẽ quyết định đến vận mệnh của người đó. Sinh ra vào thời điểm giờ lành tháng tốt thì con người sẽ được an nhàn, sung sướng, gặp nhiều may mắn còn sinh ra vào thời khắc xấu thì đời người sẽ gặp nhiều hạn mệnh, trắc trở.

Cân xương tính số là phép xem vận mệnh được tính trên cơ sở quy đổi năm, tháng, ngày và giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Số lượng chỉ sau khi quy đổi ra được cộng gộp lại với nhau sẽ được số cuối cùng. Dựa trên con số cuối cùng này mà người ta sẽ đưa ra những phán đoán về tài vận của đời người. Mỗi một con số sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Và những người có cùng chung số lượng chỉ sẽ có số phận khá tương đồng.

Xem giải đoán chi tiết về tài vận của bạn qua phương pháp Cân Xương Tính Số.