Bói Kiều

Bói Kiều được bắt nguồn từ 3254 câu thơ lục bát của Đại thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm: ”Truyện Kiều”, đây là hình thức bói toán nhằm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, những sự lựa trọn trong cuộc sống thường nhật. Mỗi quẻ bói là những câu thơ được lấy ngẫu nhiên từ Truyện Kiều, từ đó đưa ra lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhắc nhở, răn dạy con người ta nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm việc bất kỳ nào đó.

Việc sử dụng các câu thơ trong Truyện Kiều làm quẻ bói để chiêm nghiệm, suy tính chuyện lành dữ đã có từ rất lâu, được áp dụng khá phổ biến, do đó xác suất đúng với thực tế khá cao. Mỗi thẻ bói Kiều chỉ nên xem một lần trong năm, kết thúc một năm thì sẽ tiếp tục bốc quẻ mới.

Chọn 1 trong những trang ngẫu nhiên bên dưới mà bạn thích:

Tình
Yêu
Duyên
Phận
Số
Kiếp
Thiên
Địa
Phụ
Mẫu
Tử
Mỹ
Tửu
Cầm
Kỳ
Thi
Họa
Tài
Vận
Quan
Lộc
Nợ
Nghiệp
Phú

Bói Kiều được bắt nguồn từ 3254 câu thơ lục bát của Đại thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm: ”Truyện Kiều”, đây là hình thức bói toán nhằm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, những sự lựa trọn trong cuộc sống thường nhật. Mỗi quẻ bói là những câu thơ được lấy ngẫu nhiên từ Truyện Kiều, từ đó đưa ra lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhắc nhở, răn dạy con người ta nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm việc bất kỳ nào đó.

Việc sử dụng các câu thơ trong Truyện Kiều làm quẻ bói để chiêm nghiệm, suy tính chuyện lành dữ đã có từ rất lâu, được áp dụng khá phổ biến, do đó xác suất đúng với thực tế khá cao. Mỗi thẻ bói Kiều chỉ nên xem một lần trong năm, kết thúc một năm thì sẽ tiếp tục bốc quẻ mới.